...در حسرت دیدار

یادت ای دوست بخیر....

بهترینم خوبی؟؟؟

روزگارت شیرین و دماغت چاق است؟؟؟

خبری نیست زتو!

یادی از یار نکردن،بی وفا رسم شده؟

نکند خاطرت از شکوه من خسته شود!

دل من می خواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است....

یادت ای دوست بخیر

می سپارم همه زندگیت را به خدا

که چو آیینه زلال

همچو دریا آرام

مثل یک کوه پر از شوکت بودن باشی......

بعضی چیزا با جون آدم آمیخته شده.... توی رگ های آدم می دود و در تمام سلول های بدن تکثیر میشه....! اونوقت چطور می تونی اونو از خودت جدا کنی؟؟؟؟؟.......

یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ | 23:59 | شبنم | |

www . night Skin . ir